خاما از نگاه خوانندگان / دنیا شهیدی

"همه عشق‌ها و نفرت‌ها برای این بوده که کسی "خاما" یش را پیدا نکرده یا خاما را دیده و نشناخته و یا شناخته و نتوانسته به وصالش برسد."

اولین باری که درباره این کتاب می‌شنیدم با این جمله بود. همین جمله‌ای که اول کتاب نوشته شده و به گونه‌ای معرف این کتاب هست؛ ویدئوی معرفی کتاب با این جمله و جلد قشنگش محشر بود...

خاما برای من پر از عشق و رنج، تبعید و دوری، واقعیت و خیال بود... خیال خاما در تک تک سلول‌های خلیل، رنج و سختی‌های زیادی برایش به وجود می‌آورد ولی همان هم هست که خلیل را از مصائب زندگی عبور می‌دهد.

عشق به خاما دستاویزی شد برای "نشدن" های زندگی خلیل، و اما خاما فقط عشق نیست، خاما وطن است، خاما زادگاه است و حتا خاما زندگانی است که در قالب عشق رخ نموده است.( عشق به معنای واقعی در همه چیز)

همه ما خامایی داریم که مختص خود ماست. همه ما خلیل‌هایی هستیم که به خامایمان نرسیدیم و راهی جز پرسه زدن در خیالش پیدا نمی‌کنیم. و خیلی وقت‌ها می‌بازیم، به همه چیزی که می‌خواستیم و نشد؛ به فراز و فرود زندگی...

و همین "نرسیدن" ها و "نشدن" ها بزرگترین " حسرت" زندگی‌وان می‌شوند و شاید تا آخر عمر بر دوش آدمی سنگینی کنند.

حسرتی که وقتی دقت می‌کنم اکثر آدم‌های دور و برمان در زندگی دارند...حسرت کارهایی که نکرده‌اند، حرف‌هایی که نزده‌اند و جاهایی که نرفته‌اند. و به نظر من این غم‌انگیزترین لحظه‌ی زندگی‌ست وقتی از خودت می‌پرسی این چیزی بود که از زندگی می‌خواستم؟؟!

کتاب خاما به چند دلیل برای من دوست داشتنی بود؛ وجود "دایه" از نقاط قوت خاما بود، دایه با دیالوگ‌ها و حرف‌هایش چه در اوایل کتاب و چه من بعد آن در خیال خلیل، تاثیر زیادی روی مخاطب می‌گذارد؛ و من چندین و چند بار جمله‌هایی که از زبان دایه گفته می‌شد رو می‌خوندم.

پرداختن به لهجه خاصی، با سعی بر اینکه مخاطب فارسی زبان به راحتی متوجه آن بشود، یکی دیگر از دلایل من بود.

و پرداختن به ریز جزییات و توصیف دقیق حالات شخصیت‌ها، فضاسازی‌های زنده‌اش که کتاب را به قدری ملموس و واقعی کرده، انگار که خواننده تو دل زندگی آنهاست.

این‌قدر واقعی که تونستم مکان‌هایی رو که پیش از این ندیدم، تجسم کنم و درگیر رفتار و اخلاق کردهایی که هرگز برخوردی باهاشون نداشتم، بشم.

من به شدت دوست داشتم کتاب ادامه داشته باشد، دوست داشتم بیشتر درباره آن بدانم..درباره راهی که نویسنده برای این کتاب رفته و چه چیزهایی گفته و شنیده به شدت مشتاقم...

"خاما" کتابی است که به بقیه خواندنش را حتما توصیه می‌کنم.

20 خرداد 1397