فیلم مستند علم

دو تا علم دارند مردم دو روستای میلک و ورگیل.
در داستان کرنا در قدم بخیر مادربزرگ من بود ماجرای این دو علم را می توانید بخوانید:
علم کوچک را اول محرم به پارچه های سبز و سفید و سیاه و قهوه ای می پوشانند و صبح تاسوعا، مردم عزادار راه می افتند از روستای بالایی (میلک) به سمت ورگیل. عزاداری و نماز و سینه زنی
غروب برمی گردند از ورگیل به میلک. علم بزرگ را به پیشواز می آورند و بعد در کنار امامزاده به عزاداری می ایستاند
صبح عاشورا مراسمی دارند معروف به زاری زاری
ظهر عاشورا بعد از نوحه و سینه و عزاداری در طرفه العینی علم ها را شهید می کنند و شور می گیردشان
فیلم مستند کوتاهی از این مراسم داریم تدوین شده که بزودی به تماشایش بنشینیم.

فیلم مستند «نوروزبل»

نسخه‌ی کامل فیلم مستند نوروزبل
درباره نوروز دیلمی
در گرم‌ترین روز سال
پژوهش و نگاه و کار: یوسف علیخانی

فیلم مستند «عزیز و نگار»

نسخه‌ی کامل فیلم مستند ِ عزیز و نگار
به روایت ِ یوسف علیخانی
برنده‌ی جوایز از جشنواره‌های منطقه‌ای و کشوری