فیلم مستند «نوروزبل»

نسخه‌ی کامل فیلم مستند نوروزبل
درباره نوروز دیلمی
در گرم‌ترین روز سال
پژوهش و نگاه و کار: یوسف علیخانی