نامزدهای دریافت هشتمین جایز‏ﮤ‏ هوشنگ گلشیری

(به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده)
مجموعه داستان
1) ناتاشا امیری، عشق روی چاکرای دوم، ققنوس
2) فرشته ساری، مرکز خرید خاطره، خجسته
3) محمدحسن شهسواری، تقدیم به چند داستان کوتاه، افق
4) یوسف علیخانی، اژدهاکشان، نگاه
5) پیمان هوشمندزاده، ها کردن، چشمه

مجموعه داستان اول (از نويسندگانی که پيشتر در ایران مجموعه داستانی منتشر نکرده‌‌اند)
1) به‌روژ ئاكره‌یی، چیزی در همین حدود، چشمه*
2) فارس باقری، پشت سرت را نگاه نکن، نیلوفر
3) حافظ خیاوی، مردی که گورش گم شد، چشمه
4) مهدی ربی، آن گوشه‌ی دنج سمت چپ، چشمه
5) عباس عبدی، قلعه‌ی پرتغالی، چشمه