«بیوه کشی» در سایه سار تادانه درخت میلک / ابراهیم میرقاسمی

یوسف علیخانی را با سه گانه اش (قدم بخیر مادربزرگ من بود، اژدهاکشان و عروس بید) می شناسند در حالی که پیش از اینها علیخانیِ پژوهشگـر، پژوهـش های گرانمایـه ای را در وادی فرهنـگ دیلمستـان - الموت و طالقان - ارائه داده و از آنجایی که متأسفانه تا این پژوهش ها اسپانسر مالی و دولتی نداشته باشد، راه به جایی نمی برد؛ مدتهاست که در کنج دفتر کارش خاک می خورند.
به تازگی و در نمایشگاه بین المللی کتاب امسال، رمانی از دل سه گانه اش بیرون آمده با نام «بیوه کشی». بیوه کشی- که تکامل یافته تجربیات نویسنده اش در سه گانه می باشد - ساختاری سرشار از ادبیات عامه با تکیه بر باورهای مردمان روستایی داشته و داستان مظلومیت زنی است با نام «خوابیده خانم». روایت از دیدگاه دانای کل و با کابوس این زن آغاز می شود و به سرعت تعبیر آن را نیز می بیند. بزرگ - شوهرش - توسط «اژدر مار» اژدر چشمه ی میلک بلعیده می شود.
خوابیده خانم بر اساس باورهای آیینی - سنتی مردم آن سامان، باید در انتظار برادر کوچک شوهرش بماند تا با او ازدواج کند. اندکی بعد، دوباره همین اتفاق می افتد و شوهر دومش نیز توسط اژدر مار از بین می رود و... باقی ماجرا.

طرح جلد کتاب نیز گویا جزیی از متن است که با مخاطب حرف می زند. هفت سنگ که با چینشی دلنشین نمادی از پیکر یک زن هستند. چرا هفت؟... شاید نمادی از تکامل باشد! در سرتاسر رمان، مخاطب با این عدد مقدس سر و کار بسیار دارد. هفت شبانه روز، هفت کوزه، هفت چشمه و هفت برادر که زیر چتر حمایت خوابیده خانم می روند. چرا که پدر شوهرش دم مرگ از او خواسته که: «پسران من ره چتر باش!»
به ظاهر علیخانی با پرداختن به یکی از آداب و رسوم روستایی میلک، دستاویزی برای داستان سرایی می یابد در حالیکه این رمان، دادنامه ای است برای خوابیده خانم و زنانی شبیه او که اسیر این رسم و رسوم دست و پا گیر و در برخی موارد ظالمانه هستند. مردمانی گرفتار در چنگال باورها.
ادبیات نوشتاری بیوه کشی، ادبیات منحصر به فردی است که پیشینه ای از قدم بخیر تا عروس بید دارد. روایت آهنگین کلام و نحوه ی چینش کلمات، نثر مسجع و آهنگین متون قدیمی را به خاطر مخاطب متبادر می کند. به هم ریختن فعل و فاعل - آن هم به صورت تعمدی - ویژگی خاصی را هنگام خوانش رمان به دست می دهد که شعر منثور را می ماند و لذت بخش هم هست.
در کل، خوانش این رمان تجربه ی لذت بخشی برای مخاطبان خواهد بود. چرا که سطر، سطر آن آکنده از عشق و عشق بازی و رنج است و حرمان. پایان بندی اثر هم لذت خواندن داستان را چند برابر می کند. زنی که در برابر این ظلم ها می ایستد و خود داد تظلم خواهیش را می ستاند.
رمان بیوه کشی در 304 صفحه و به قیمت 17500 تومان توسط نشر آموت روانه بازار کتاب گردیده است که با استقبال مخاطبان این کتاب، چاپ دوم آن نیز به دست هوادارانش رسیده است.