دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران

یوسف علیخانی

1607768700 yalikhani
سال و محل تولد: ۱۳۵۴، قزوین

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی، ۱۳۷۷

فعالیت‌ها و افتخارات: نویسنده معاصر

برخی از آثار: خاما و بیوه کشی، عروس بید، اژدهاکشان.