درباره آموتخانه

photo 2021 02 20 17 02 06

«آموتخانه» بر وزن مکتبخانه، خانه مردم و خانه رفتگان است. «آموت» به معنی آموخت، رویکرد مردم در تمامی ریزوبم زندگی است و آموتخانه، نشانه ای برای آنچه از آن ها بر جای مانده.

این بنا با یاد زنده یاد استاد «ولی محمد علیخانی» و شادی روحش و تمامی رفتگان میلک و رودبار و الموت برپا شده.

مهندس معمار: منصور علیخانی / نجاری و بازسازی ابزارآلات سنتی: محسن علیخانی / بازسازی عکس ها و طراح آرم آموتخانه: ناصر نصیری

آموتخانه، یادگاری است از «یوسف علیخانی» برای رسیدن به آرامش و قدردانی از فرهنگی که در آن بالیده و داستان هایش بر مبنای این فرهنگ و این مردم، رخ نموده است.

آغاز بنا: 5 خرداد 1392 / نمایش: نوروز 1395