کتاب صوتی زاهو

photo 2022 12 05 16 51 52

زمان: 21 ساعت 54 دقیقه
گوینده: یوسف علیخانی
نویسنده: یوسف علیخانی
تهیه کننده: دامون آذری
طراحی و ترکیب صدا: یحیی محسن پور
ناظر ضبط: محمدرضا غفاری نیا
ویرایش صوتی: فاطمه هرسینی
انتخاب موسیقی: یحیی محسن پور
استودیو ضبط: آوانامه
ناشر صوتی: آوانامه
ناشر متنی: نشر آموت

https://avanameh.com/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D9%88