اسامي تقدير شدگان جايزه«جلال آل احمد» اعلام شد

2 آذر 1387 ساعت 18:29
اسامي 5 كتاب برگزيده نخستين جشنواره «جلال آل احمد» در سه حوزه تاريخ نگاري، داستان كوتاه و رمان و نقد ادبي اعلام شد._
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) تقدير شدگان اين جشنواره به اين شرح هستند:

ـ بخش نقد ادبي:
كتاب «آيين آينه؛ سير تحول نماد پردازي در فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي» نوشته حسينعلي قبادي با همكاري محمد بيرانوندي و كتاب «از اسطوره تا حماسه؛ هفت گفتار در شاهنامه پژوهي» تأليف سجاد آيدنلو.
ـ بخش تاريخ‌نگاري و مستندنگاري:
كتاب 3 جلدي «سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايي تا فرجام» به كوشش جمعي از پژوهشگران.
ـ بخش داستان كوتاه و رمان:
مجموعه داستان «اژدهاكشان» تأليف يوسف عليخاني و رمان«قاعده بازي» نوشته فيروز زنوزي‌جلالي.
جايزه‌ي جلال در نخستين دوره‌ي خود، برگزيده‌اي را معرفي نكرد.